ESVAS GDPR Policy

ESVAS lagrar aktuella person- och kontaktuppgifter för befintliga och potentiella kunder samt kontaktuppgifter för personer som ESVAS har kontakt med, kontaktar eller
kontaktas av.

1.

ESVAS lagrar aktuella person- och kontaktuppgifter för befintliga och potentiella kunder samt kontaktuppgifter för personer som ESVAS har kontakt med, kontaktar eller kontaktas av.

För befintliga kunder lagras namn, mailadress, telefonnummer och eventuellt anställningsnummer och foton (ex. ICA-butik & anställda på sociala medier, visitkort, hemsida). Syfte? Detta behövs för att uppfylla tjänsten/produkten som avtalats, kunna hantera butiksanvändares åtkomst på kundsida (för personer som har konto), för möjlighet till kontakt, support, samarbeten och försäljning med befintliga eller potentiella kunder.

2.

ESVAS följer en tydlig sekretess-, rutin- och IT-policy med fokus på informationssäkerhet och GDPR för medarbetare, hantering och lagring. Vi krypterar IT-tjänster med SSL, granskar/underhåller våra system mot intrång, spam och skräppost, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, vi lagrar därför IP-adresser och teknisk information om sessioner och webbläsare. Lagring med säkerhetsåtgärder sker huvudsakligen i datorer, servrar, CRM-system, fysiska dokument, e-post, telefon och server-hotell. Våra hemsidor använder kakor (cookies) för att ge en bättre upplevelse av webbplatsen.

ESVAS medarbetare har kompetens i företagets GDPR-policy, följer GDPR-rutiner för löpande kontroll men även vid eventuell personuppgiftsincident.

Data och personuppgifter delas inte utan överenskommelse med någon tredje part och används inte i annat syfte än beskrivet.

3.

Samtliga person- och kontaktuppgifter raderas inom rimlig tid om och när person- och kontaktuppgifter blir inaktuella; användarkonto ska raderas, avtal upphör, eller kontakt är irrelevant. Undantaget är personuppgifter som enligt lag måste sparas. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När vi tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Vill du ha mer information om vår GDPR-policy, dina personuppgifter och hantering, kontakta emelie@esvas.se