Vi erbjuder inte tjänster inom redovisning –  vi har en stor kunskap inom området och har tagit fram några verktyg som underlättar arbetet för dig som gör det!

Har ni längtat efter en lösning som gör checkavstämningen smidigare och mycket snabbare?
Arbetar du på ett vanligt företag eller en redovisningsbyrå?Stämmer ni manuellt av checkavstämningar? 
Är vissa tidskrävande och krångliga? 

Gör som många andra och ta hjälp av våra fristående verktyg!

AUTOMATISK CHECKAVSTÄMNING

Har ni längtat efter en lösning som gör att checkavstämningen kan göras smidigare och mycket snabbare?

Arbetar du på ett vanligt företag eller en redovisningsbyrå? Oavsett vad har ni åtminstone en avstämning varje månad som måste göras och ni håller säkert med om att den checkavstämningen är enformig och ibland väldigt tidskrävande? Det förekommer säkert också att ni får lägga onödig tid på att leta reda på diffar och felslag?

Nu kan ditt företag också använda det stödverktyg som vi tagit fram. Verktyget heter ACA och gör hela 95% av avstämningsarbetet automatiskt! Det betyder att ditt företag kan reducera arbetstiden med åtskilliga timmar – som ni istället kan lägga på annat.

ACA…

 • Stämmer automatiskt av öppna poster från föregående månad och samtliga transaktioner mellan kontoutdrag och huvudbok
 • Fungerar för de flesta företag och banker
 • Gör 95% av avstämningsarbetet automatiskt åt er
 • Gör att en avstämning för er tar cirka 5-10 minuter
 • Gör att ni snabbare upptäcker felaktiga/missade bokföringstransaktioner
 • Gör att ni sparar in åtskilliga timmar per år
 • Innehåller en fullständig avstämningsblankett som går att skriva ut
 • Är enkelt att lära sig och säkert att använda

REDOVISNINGSVERKTYG FÖR ICA-BUTIK & BYRÅERMED ICA-BUTIKER

Eftersom vi sedan många år tillbaka har arbetat nära ICA-butiker och även har kunskap kring just redovisning har vi tagit fram stödverktyg för ICA-butiker eller byråer som arbetar med ICA-butiker – förutom automatisk avstämning (ovan). Har butikerna avdelningsredovisning kan mycket tid, många felslag och några trista arbetsmoment sparas in!

1. ICA-FAKTURAN

ICA-butik och SoftOne-användare? Har ni längtat efter en lösning som gör att ni slipper knappa in ICA-veckofakturorna i SoftOne manuellt? Med vårt stödverktyg ICA-Fakturan läser ni in samtliga sidor (bokföringsunderlag) av ICA-fakturorna digitalt in i SoftOne Professional – ni behöver inte längre knappa in dem manuellt! Det går snabbt och risken för felslag minimeras, vilket underlättar avstämningsarbetet.

ICA-fakturan

 • Är mycket fördelaktigt för butiker som har avdelningsredovisning
 • Läser digitalt in bokföringsunderlagen med samtliga belopp, konton och kostnadsställen så att nästan all manuell knappning försvinner
 • Ökar därför säkerheten och minskar
  riskerna för felslag
 • Är ett tidseffektivt verktyg, då man direkt kan ställa in konton och kostnadsställen som sedan sparas permanent
 • Är ett flexibelt och butiksunikt verktyg – lägg till egna avsnitt som inte förekommer på bokföringsunderlaget och utforma en effektiv mall
 • Gör en arbetsprocess roligare och smidigare!
 • Gör att ni sparar in tid och får tid över till annat

Se film om ICA-Fakturan

2. INTERNHANDELS-VERKTYGET

ICA-butik och SoftOne-användare? Precis som ICA-fakturan går det att komma undan knappandet av internhandel varje månad.

Med vårt stödverktyg för internhandel läser ni in samtliga rader och transaktioner digitalt in i SoftOne Professional – ni behöver inte längre knappa in dem manuellt och det sparar ju självklart massor av tid!