KONSULT I BUTIK

Vår grundidé är att genom kvalificerade konsulter, ett genuint engagemang och skräddarsydda uppföljningsverktyg erbjuda ett engagerat stöd och support för att höja butikens lönsamhet. Vi på ESVAS har åtskilliga års kompetens i butiksarbete, ledarskap, ekonomisk rådgivning, redovisning, programmering och IT vilket ger oss alla förutsättningar att hjälpa ICA-butiker. 

VI är unika på marknaden.

Vi erbjuder ICA-butiker både enskilda verktyg samt exklusiv stöttning i hela ekonomistyrnings-kedjan, från budget och planering till resultat under långsiktiga uppdrag. Vår utsträckning av kunskap, metoder och butiksanpassade lager av “verktyg” gör oss unika på marknaden.


1. Helhetsupplägget

Har ni problem på ett visst eller flera områden, ex. svinn?Behövs det öka förståelse och engagemang för att alla medarbetare ska prestera och leverera till max?Vill ni effektivisera och precisera budgetprocessen?Saknar ni en stöttepelare som har koll på butikens samtliga styrkor och svagheter?

 Den högsta graderingen av helhetsupplägget innebär ett totalengagemangi ekonomistyrningskedjan där vi är med och bygger upp och ständigt bevakar hela ekonomistyrningskedjan.Vi ger tydliga signaler när verksamheten inte går som planerat, pekar på ekonomiska svagheter och tillser att åtgärder vidtas för att stärka upp verksamheten. Allt arbete sker i samråd med butiken och tjänsten stöds upp av ett antal hjälpverktyg som underlättar arbetet i butik.

Tjänsten skräddarsys efter behov, där anpassat antal fysiska dagar och/eller ytteraligare stöttning för butiken ingår. Kontinuerlig utbildning, planering, uppföljning, analysering och målsättning tillsammans med såväl handlare och butikschefer som övriga ansvariga är en del av detta. Butiken får via sin kundsida åtkomst till sin veckouppföljning, bland annat i form av det pedagogiska verktyget Ratten (se punkt 3).

Varannan månad använder vi vår omfattande kund- och marknadsanalys på butikens siffror (läs mer nedan)

I helhetsupplägget kan vi också vara en stor stöttning i butikens budgetprocesser samt leverera specialutredningar som butiken har behov av att fördjupa sig i. 

2. Kund- & Marknadsanalys

Vi har även butiker som anlitar oss i mindre skala. Nästan alla butiker har behov av att effektivisera och precisera marknadsföringen – här svarar vi upp med butikernas absolut bästa Kund-& Marknadsanalys som ger en fantastisk kartläggning av bland annat butikens kundgrupper och omsättning på postnummernivå. Detta blir ett utmärkt underlag för rätt beslut i förbättringsåtgärder samtidigt som butiken kan följa kundutvecklingen. Presentationen kan göras varannan månad då nya rapporter släpps och sedan sättas på karta. Därefter sker analysering av både utfall och utveckling.

Får ni en ny konkurrent? Då har ni med denna analys bästa förutsättningar att både förbereda er strategiskt rätt och förväntansfullt granska och arbeta med resultatet.

Eftersom analysen är konkurrenskänslig kan endast en butik i ett visst område anlita oss för analysen. Idag använder dessa butiker vår Kund- & Marknadsanalys:

Vi är ensamma i Sverige om just denna erkända marknadsanalys – låt den inte gå miste till en konkurrent.

UPPFÖLJNINGSVERKTYG

Klarade vi budgetsiffrorna förra veckan?
Vilken avdelning går bäst och varför?
Vart bör vi prioritera åtgärder för att öka lönsamheten?
Vart har vi problem med svinnet?  Behöver personalen engageras och öka förståelse för att prestera och leverera till max?

Att butikens veckosiffror redan finns i varje arbetsstation är konstaterbart – men för att få dem snabbt, enkelt, nedbrutna i flera nyckeltal som visar utfall, diff och jämförelse mot både budget och föregående år OCH samtidigt även är pedagogiskt presenterat på en yta som täcker två A4 i normalt utskriftsläge, så behövs vårat verktyg Ratten.

Ratten används hos alla våra Konsult-i-butik-kunder men alla kan ta del av denna tjänst. Att få tillgång till Ratten innebär att logga in på sin kundsida när och var man vill – därefter är det bara att börja analysera, ner på avdelningsnivå och nyckeltal om man så har behov.