CSR-projekt
där bland annat klimatkompensation

Liksom förra året väljer vi att engagera oss i olika CSR-projekt där bland annat klimatkompensation

för kodioxidutsläpp av företagets tjänstebilresor och kaffekonsumtion på kontoret ingår.

Med 2019 års kompensation valde vi att bidra till Gold Standard’s
LifeStraw-projekt
i Kenya som möjliggör klimatsmartare vattenrening

i utsatta miljöer där tillgången på vatten är låg. Projektet innebär en koldioxidreduktion på 2 073 000 ton CO2 per år.

Projektet bidrar till 4 globala mål: 

CSR 2018

Klimatångesten är inte bara privat. Under förra året började
vi på ESVAS ifrågasätta bolagets utsläpp och miljöpåverkan

och insåg att vi som ett förhållandevis litet bolag står för förvånansvärt stora utsläpp

– så under 2018 skapade vi en Klimatstrategi och tog våra första kliv mot att sträva efter att åtminstone bli klimatneutrala.

ESVAS miljöpåverkan 2018

Efter kartläggningen blev vi chockade av våra utsläpp. Vi förstod att biltjänsteresor skulle bli vår största post

– men att kaffekonsumtionen på kontoret bidrog till nästan 1 ton(!) koldioxidutsläpp varje år, hade vi aldrig haft en tanke på.Genom att beräkna och redovisa våra klimatutsläpp försöker vi nu i möjlig mån reducera och kompensera våra utsläpp med en klimatåtgärdsplan.Men – trots att vi försöker välja miljövänligare transportmedel åker vi fortfarande bil i jobbet, övernattar på hotell, är beroende av vårt kaffe och

förbrukar papper och energi på vårt kontor. Vi är ännu inte klimatneutrala, men vi har börjat någonstans. Och vi strävar mot att minska våra utsläpp och vara snällare mot miljön.Vi är stolta över att klimatkompensera alla 2018 års biltjänsteresor till våra butiker runt om i landet.


Vi har valt att plantera
träd i Etiopien.

Hur? Vi har valt att plantera träd i Etiopien, som förutom bindande av koldioxid i atmosfären och stärkt ekosystem, bidrar till bättre jordbruksmöjligheter, nya arbetstillfällen och främjad social utveckling. Etiopien har nämligen bara 3% av sin skog kvar, befolkningen är en av världens fattigaste där 90% av dem lever på jordbrukssektorn. Men avskogningen har lett till jorderosion, översvämningar och torka på jordbruken.

CSR 2019

Vi klimatkompenserar i det Gold Standard-certifierade Sodo-projektsom etablerar och skyddar 1,2 miljoner träd och samtidigt har en positiv socioekonomisk påverkan.
Vi strävar efter att göra mer, och vi hoppas med att kommunicera ut vår uppdagade miljömedvetenhet under 2018,kunna uppmuntra våra kunder och andra bolag till någon form av
klimatkompensering för 2019.